työote, arvot, historia


"Eivät asiat tee meitä onnettomiksi, vaan se mitä asioista ajattelemme."
                                                             Epiktetos (n.55-135jkr)


Tavoitteena hyvät käytännöt

Ratkaisukeskeinen työnohjaus on käytännönläheinen ja toiminnallinen tapa tehdä töitä.Perusteesejä:

-Tee sitä mikä toimii
-Älä muuta sitä mikä jo toimi 
-Se mistä puhut, vahvistuuTavoitteeena hyvä tulevaisuus
 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus on tulevaisuuteen suuntautunut ohjausmalli, jossa lähtökohdaksi otetaan oletus, että ohjattavalta itseltään löytyy vastaus ongelmiin joita hän miettii.Työnohjaajan tehtäväksi tulee auttaa ohjattava löytämään nämä ratkaisut.

Lähtökohtana myönteisyys 

Työkentelyn lähtökohdaksi otetaan myönteinen nykyhetki, sekä myönteisempi tulevaisuus. Vanhakantainen taaksepäin tuijottelu ja murheiden märehtiminen saavat jäädä. Tilalle tulee  arvostavavuus, itseymmärrys ja uudet näkökulmat. Myös leikillisyys ja huumori ovat sallittuja.

Ratkaisukeskeisyys on arvoiltaan asiakaslähtöistä, tavoitelähtöistä ja tulevaisuuteensuuntautunutta.

Taustalla vankka teoria ja filosofia 

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaus perustuu Yhdysvaltalaisen Psykiatrin M.H.Erikssonin vuosikymmenien aikana tehtyihin uraauurtaviin tutkimuksiin ja kliiniseen työhön.
Taustalla vaikuttaa myös fenomenologinen sosiaalikonstruktivistinen teoria, jota mm. Peter L Berger ja Thomas Luckmann ovat käsitelleet tuotannossaan. Tunnetuinpia  suomalaisia ratkaisukeskeisyyden  edustajia ovat olleet terapeutit Ben Furman ja Tapani Rinne.

Muista taustaoletuksista voidaan mainita lisäksi; systeeminen lähestyminen, NLP ja  narratiivinen lähestymistapa.

Kaiken ratkaisukeskeisyyden taustalla häämöttää antiikin Stoalaisten filosofien viisaus, käytännönläheisyys ja näkökulman vaihtamisen taito.